Biografie


Gert-Jan de Hoon (foto Jackson Bolte)
Gert-Jan de Hoon (foto Jackson Bolte)

Gert-Jan de Hoon (1966) is een kundig transformatie coach, spreker en gids, auteur van het boek Een pelgrimstocht naar Santiago, co-auteur van Walking in the Rain en oprichter van Voyage Beyond. 

 

Zijn unieke talent is mensen op een ongedwongen manier in hun eigen kracht en licht zetten.

 

Levenspad

Gert-Jan gaf na zijn studie communicatiewetenschap al snel de voorkeur voor kronkelpaadjes met onbekende bestemmingen in plaats van het welbekende carrièrepad. Het bracht hem naar China in het pre-internet tijdperk (1991) en hij woonde en werkte in Uganda en Spanje, waar hij de camino ontdekte. Hij reisde met groepen in China, Nepal, India en Pakistan en leerde de Canadese wildernis kennen tijdens een wildernisgids-opleiding. Het bewandelen van zijn pad leerde hem naar zijn intuïtie te luisteren, flexibel te zijn, daadwerkelijk contact te maken, omgaan met tegenslag, dingen simpel te houden, vooral niet op te geven en vanuit passie te leven. 


"Ik breng mensen in verbinding met zichzelf en hun dromen." 

Carrièrepad

Hij werkte in de internationale diplomatie, de gezondheidszorg, de reiswereld, het bedrijfsleven en was 5 jaar partner in a management consultancy. Hij werkte met verpleegkundigen (Jeroen Bosch Ziekenhuis), kansarme jongeren (Buzinezzclub), jongeren in contact met justitie (FLY USA), gedetineerden (Justitie), eindejaarsscholieren (Connect Conference) topmanagement (IKEA), jongeren (YIP Zweden) en startende ondernemers. Hij wandelt met klanten op de camino in Spanje en geeft workshops op unieke locaties wereldwijd.

 

Gert-Jan is medeoprichter van Stichting Anders Bekeken. Deze stichting organiseert en ondersteunt activiteiten en projecten voor mensen met een beperking, ter verbetering van zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfacceptatie, zodat meer regie over eigen leven kan ontstaan. Een voorbeeld is Camino Anders Bekeken, een pelgrimage naar Santiago van mensen met een visuele beperking.

Logo Voyage Beyond


Het logo van Voyage Beyond is gebaseerd op Ensõ, een heilig symbool in het Zen boeddhisme. Volgens Audrey Yoshiko Seo, auteur van Ensõ: Zen Circles of Enlightenment: "Zen cirkels, ensõ, zijn een symbool van onderwijs, werkelijkheid, verlichting en ontelbaar dingen daartussen. Schijnbaar perfect in hun continuïteit, balans en gevoel van volkomenheid, maar tevens onregelmatig in uitvoering. Dit maakt ensõ fundamenteel eenvoudig en tegelijk de meest complexe vorm."

 

Ensõ refereert aan het begin en einde van alle dingen, de cirkel van het leven en verbondenheid met het bestaan. Het kan symbool staan voor leegte of volheid, aanwezigheid of afwezigheid. Het kan alles omvatten, maar ook alles buiten sluiten.